دکتر فرشاد روحی

سرپرست بیمارستان رسالت ماسال  

 
 

فروزان چرمچی

مترون بیمارستان

F.charmchi1@gmail.com 
 

 

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400