نوبت دهی
پیام سال
4401

اخبار اختصاصی

برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی ره در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی ره در بیمارستان رسالت ماسال

1402/03/14
برگزاری کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس در بیمارستان رسالت ماسال

1402/03/03
برگزاری وبینار پسماند در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری وبینار پسماند در بیمارستان رسالت ماسال

1402/03/02
برگزاری وبینار آسم در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری وبینار آسم در بیمارستان رسالت ماسال

1402/03/02
برگزاری وبینار حفاظت فردی دربیمارستان رسالت ماسال

برگزاری وبینار حفاظت فردی دربیمارستان رسالت ماسال

1402/03/01
برگزاری وبینار فواید زایمان طبیعی در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری وبینار فواید زایمان طبیعی در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/31
برگزاری کمیته ایمنی در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته ایمنی در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/28
بازدید سرپرست حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرپرست حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/26
به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ویزیت  متخصصین اعصاب و روان در بیمارستان رسالت ماسال

به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ویزیت متخصصین اعصاب و روان در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/25
برگزاری مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/25
به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ویزیت رایگان متخصصین اعصاب و روان در بیمارستان رسالت ماسال

به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ویزیت رایگان متخصصین اعصاب و روان در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/25
برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز و جلسه شورای فرهنگی در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز و جلسه شورای فرهنگی در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/21
برگزاری کمیته بهداشت محیط با حضور دکتر مهدی محمدحسینی در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته بهداشت محیط با حضور دکتر مهدی محمدحسینی در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/18
بازدید کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش دیالیز بیمارستان رسالت ماسال

بازدید کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش دیالیز بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/17
گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان رسالت ماسال

گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/16
گرامیداشت روز جهانی ماما  با حضور دکتر مهدی محمدحسینی در بیمارستان رسالت ماسال

گرامیداشت روز جهانی ماما با حضور دکتر مهدی محمدحسینی در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/16
عملکرد بیمارستان رسالت ماسال در ششمین روز از هفته سلامت

عملکرد بیمارستان رسالت ماسال در ششمین روز از هفته سلامت

1402/02/14
برگزاری کمیته خدمات راهبردی اورژانس در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته خدمات راهبردی اورژانس در بیمارستان رسالت ماسال

1402/02/14
آرشیو
آرشیو
آرشیو