مناسبتی
کارو واکسن کرونا
چهل سی
ماسک
پیام سال رهبر

اخبار اختصاصی

برگزاری کمیته اقتصاد درمان و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته اقتصاد درمان و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان رسالت ماسال

1401/03/01
برگزاری کلاس آموزشی به مناسبت روز جهانی فشارخون به مراجعین درمانگاه بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کلاس آموزشی به مناسبت روز جهانی فشارخون به مراجعین درمانگاه بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/27
برگزاری کلاس آموزشی افزایش آگاهی پرسنل در رابطه با ایمنی در حریق برای کارکنان بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کلاس آموزشی افزایش آگاهی پرسنل در رابطه با ایمنی در حریق برای کارکنان بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/24
 برگزاری سفره سلامت و تقدیر از پرسنل دارای ۳ فرزند در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری سفره سلامت و تقدیر از پرسنل دارای ۳ فرزند در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/22
برگزاری کمیته دارو، درمان و تجهیزات در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته دارو، درمان و تجهیزات در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/21
برگزاری کلاس آموزشی کارکنان و مراجعین در خصوص جداسازی زباله در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کلاس آموزشی کارکنان و مراجعین در خصوص جداسازی زباله در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/21
برگزاری کلاس آموزشی موازین بهداشتی در مدرسه مقطع ابتدایی شهرستان ماسال

برگزاری کلاس آموزشی موازین بهداشتی در مدرسه مقطع ابتدایی شهرستان ماسال

1401/02/20
به مناسبت چهارمین روز از هفته ی سلامت ویزیت رایگان در بیمارستان رسالت ماسال

به مناسبت چهارمین روز از هفته ی سلامت ویزیت رایگان در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/20
 برگزاری برنامه پیاده روی کارکنان بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری برنامه پیاده روی کارکنان بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/20
برگزاری وبینار آموزشی در خصوص تخلیه اضطراری  پرسنل بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری وبینار آموزشی در خصوص تخلیه اضطراری پرسنل بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/19
 بازدید سرپرست بیمارستان  رسالت ماسال از بخش های بالینی به مناسبت هفته سلامت

بازدید سرپرست بیمارستان رسالت ماسال از بخش های بالینی به مناسبت هفته سلامت

1401/02/18
برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان‌ رسالت ماسال

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان‌ رسالت ماسال

1401/02/17
برگزاری گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/17
برگزاری کمیته دارو و تجهیزات در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته دارو و تجهیزات در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/15
تقدیر از پرسنل خدماتی  بیمارستان رسالت ماسال به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

تقدیر از پرسنل خدماتی بیمارستان رسالت ماسال به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

1401/02/11
برگزاری کمیته اجرایی بیمارستان با حضور سرپرست جدید بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری کمیته اجرایی بیمارستان با حضور سرپرست جدید بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/01
برگزاری مراسم پرفیض دعای توسل به مناسبت لیالی قدر در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری مراسم پرفیض دعای توسل به مناسبت لیالی قدر در بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/01
بازدید سرزده سرپرست جدید بیمارستان رسالت از بخش های بالینی بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده سرپرست جدید بیمارستان رسالت از بخش های بالینی بیمارستان رسالت ماسال

1401/02/01
آرشیو
آرشیو
آرشیو