کارو واکسن کرونا
چهل سی
ماسک

اخبار اختصاصی

تقدیر فرمانده خواهران حوزه کوثر سپاه ناحیه ماسال به مناسبت هفته دفاع مقدس از مدافعان سلامت

تقدیر فرمانده خواهران حوزه کوثر سپاه ناحیه ماسال به مناسبت هفته دفاع مقدس از مدافعان سلامت

1400/06/31
به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار ارائه مراقبت ایمن از مادر و نوزاد در بیمارستان رسالت ماسال

به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار ارائه مراقبت ایمن از مادر و نوزاد در بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/26
افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی و بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان رسالت ماسال

افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی و بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/07
بازدید سرزده کارشناسان اداره مامایی از بخش زایمان طبیعی ( LDR ) بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده کارشناسان اداره مامایی از بخش زایمان طبیعی ( LDR ) بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/04
تقدیر از پزشکان بیمارستان رسالت ماسال توسط مسئولین بانک رفاه به مناسبت روز پزشک

تقدیر از پزشکان بیمارستان رسالت ماسال توسط مسئولین بانک رفاه به مناسبت روز پزشک

1400/06/03
تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان رسالت ماسال توسط فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ماسال به مناسبت هفته دولت و روز پزشک

تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان رسالت ماسال توسط فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ماسال به مناسبت هفته دولت و روز پزشک

1400/06/03
بازدید سرزده مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

1400/05/09
دیدار مسئولین شهرستان ماسال با پرسنل کادر درمانی و تقدیر از مدافعان سلامت

دیدار مسئولین شهرستان ماسال با پرسنل کادر درمانی و تقدیر از مدافعان سلامت

1400/05/05
آرشیو