کارو واکسن کرونا
چهل سی
ماسک

اخبار اختصاصی

بازدید سرزده کارشناسان معاونت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش های در دست تعمیر و تجهیز اورژانس و Icu بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده کارشناسان معاونت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش های در دست تعمیر و تجهیز اورژانس و Icu بیمارستان رسالت ماسال

1400/09/08
بازدید سرزده کارشناسان اعتباربخشی ادواری از  بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده کارشناسان اعتباربخشی ادواری از بیمارستان رسالت ماسال

1400/09/01
گرامیداشت روز اتاق عمل در بیمارستان رسالت ماسال

گرامیداشت روز اتاق عمل در بیمارستان رسالت ماسال

1400/08/24
هفته ملی دیابت ۱۴۰۰

هفته ملی دیابت ۱۴۰۰

1400/08/23
برگزاری دعای پرفیض توسل در بیمارستان رسالت ماسال

برگزاری دعای پرفیض توسل در بیمارستان رسالت ماسال

1400/08/19
مراسم گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان رسالت ماسال

مراسم گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان رسالت ماسال

1400/08/17
بازدید سرزده کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

1400/08/15
گرامیداشت رو جهانی شستشوی دست در بیمارستان رسالت ماسال

گرامیداشت رو جهانی شستشوی دست در بیمارستان رسالت ماسال

1400/07/24
بازدید تیم مدیریت کارشناسان پرستاری از بیمارستان رسالت ماسال

بازدید تیم مدیریت کارشناسان پرستاری از بیمارستان رسالت ماسال

1400/07/21
دیدار سرپرست بیمارستان رسالت ماسال به مناسبت هفته تکریم منزلت سالمندان

دیدار سرپرست بیمارستان رسالت ماسال به مناسبت هفته تکریم منزلت سالمندان

1400/07/07
تقدیر فرمانده خواهران حوزه کوثر سپاه ناحیه ماسال به مناسبت هفته دفاع مقدس از مدافعان سلامت

تقدیر فرمانده خواهران حوزه کوثر سپاه ناحیه ماسال به مناسبت هفته دفاع مقدس از مدافعان سلامت

1400/06/31
به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار ارائه مراقبت ایمن از مادر و نوزاد در بیمارستان رسالت ماسال

به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار ارائه مراقبت ایمن از مادر و نوزاد در بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/26
افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی و بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان رسالت ماسال

افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی و بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/07
بازدید سرزده کارشناسان اداره مامایی از بخش زایمان طبیعی ( LDR ) بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده کارشناسان اداره مامایی از بخش زایمان طبیعی ( LDR ) بیمارستان رسالت ماسال

1400/06/04
تقدیر از پزشکان بیمارستان رسالت ماسال توسط مسئولین بانک رفاه به مناسبت روز پزشک

تقدیر از پزشکان بیمارستان رسالت ماسال توسط مسئولین بانک رفاه به مناسبت روز پزشک

1400/06/03
تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان رسالت ماسال توسط فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ماسال به مناسبت هفته دولت و روز پزشک

تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان رسالت ماسال توسط فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ماسال به مناسبت هفته دولت و روز پزشک

1400/06/03
بازدید سرزده مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

بازدید سرزده مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رسالت ماسال

1400/05/09
دیدار مسئولین شهرستان ماسال با پرسنل کادر درمانی و تقدیر از مدافعان سلامت

دیدار مسئولین شهرستان ماسال با پرسنل کادر درمانی و تقدیر از مدافعان سلامت

1400/05/05
آرشیو
آرشیو
آرشیو