آزمایشگاه این بیمارستان در تاریخ 1386/08/01  افتتاح گردید که توسط بخش خصوصی اداره میشود .

در این واحد آزمایشات زیر انجام میگیرد :

1.      بیوشیمیایی خون و ادرار

2.      میکروب شناسی

3.      انگل شناسی

4.      هورمون به روش الایزا

5.      بانک خون و هماتولوژی

6.      سرولوژی

آزمایشگاه بیمارستان طرف قرار داد با بیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح می باشد .

مسئول فنی : خانم دکتر مرضیه آقایی

سوپروایزر : آقای تیرداد صالحی

 

تلفن : 6104-4366 داخلی 144

پذیرش همه روز صبح ها برای عموم و عصر شب ها برای بیماران اورژانسی

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400