بخش اطفال و نوزادان با مساحت 26 متر مربع در تاریخ 1387/3/1 آعاز به کار نمود . این بخش دارای ده تخت می باشد که شامل یک اتاق شش تخته اطفال ، یک اتاق چهار تخته نوزادان و دو دستگاه انکیباتور می باشد .

سرپرستار بخش خانم سپیده عبادپور 

رئیس بخش داخلی آقای دکتر آریا امیدوار


ساعات ملاقات همه روزه از ساعت 2 تا 4 می باشد .

تلفن تماس 013-43666-6104 داخلی 123

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400