واحد اورژانس با توجه به اهمیت آن قدیمی ترین واحد این بیمارستان می باشد که در تاریخ 1386/08/01 با مساحت 266 متر مربع افتتاح گردید . این واحد دارای 7 تخت می باشد که شامل قسمت های زیر است .

اتاق عمل سرپایی

اتاق پاسمان تزریقات

اتاق ویزیت پزشک

ایستگاه پرستاری

اتاق احیاء

سالن پارتیشن بندی شده جهت بستری بیمار

 

سرپرستار بخش خانم مریم کمالی 

رئیس بخش آقای دکتر امیر حسین میرباقری

تلفن : 43666104-013 داخلی 161

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400