جهت دانلود فایل pdf کتاب راهنمای آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اولیه تولد کلیک کنید.

جهت دانلود راهنمای آموزشی در مورد زایمان طبیعی و نوزاد روی دانلود کلیک کنید.

                                                                                                                          بسته آموزشی فشار خون

 

 

پمفلت های آموزشی بیمارستان رسالت ماسال 

پمفلت های آموزشی مبارزه با سرطان

بیماری مشترک

دیاالیز 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400