شماره تماس :  43666104-013
 
شماره تماس دفتر ریاست : 43666101-013

 پست الکترونیک بیمارستان : resalat@gums.ac.ir
 
 
 
شناسه ملی بیمارستان : 
 
آدرس :  ماسال کیلومتر 3 جاده ماسال - شاندرمن
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400