درمانگاه تخصصی بیمارستان به مساحت 206 متر مربع در تاریخ 1386/08/01 افتتاح گردید . درمانگاه بیمارستان شامل بخش اطفال ، ارولوژی ، داخلی ، زنان ، جراحی عمومی، و تغذیه می باشد .
 
 
تلفن تماس 43666104-013 داخلی 145
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400