همکار محترم با توجه به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از اهداف مهم این مرکز محسوب می شود، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، بررسی رضایتمندی کارکنان می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد، لذا خواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مسئولین بیمارستان را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید. لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملا محرمانه می باشد.
آخرین بروز رسانی : 30 دی 1400