قوانین زیر جهت رعایت حال بیماران و ارئه خدماتی بهتر از طرف بیمارستان می باشد . با رعایت این موارد ما را در راه رسیدن به رسالت خود همیاری نمایید .
 
1.ویزیت پزشک بخش داخلی مردان و زنان ساعت 11 تا 12 ظهر و گاه در شیفت بعد از ظهر انجام می گیرد .
2. هنگام ویزیت بیمار توسط پزشک و همچنین مراقبت های پرستاری توسط پرستاران برای رعایت حریم شخصی بیمار اتاق باید خالی از همراه باشد .
3. بیمار زن باید یک همراه زن و بیمار مرد باید یک همراه مرد داشته باشد .
4. ساعت ترخیص بیماران 12 ظهر می باشد و در روزهای تعطیل ودیعه نزد منشی به امانت گذاشته میشود .
5. زمان ملاقات همه روزه از ساعات 2 تا 4 عصر می باشد . لطفاً صبح و شب برای ملاقات مراجعه نفرماید .
6. از آوردن کودکان زیر شش سال به بخش خود داری نمایید.
7. در هنگام بستری بیمار در اجرای طرح سلامت از سوی بیماستان ساک بهداشتی شامل ، دمپایی ، لباس بیمار ، خمیر دندان ، مسواک ، لیوان ، دستمال کاغذی و دماسنج به بیمار داده میشود .
8.جهت رعایت آرامش بخش سکوت را رعایت فرمایید و گوشی همراه خود را خاموش یا به حالت سکوت درآورید .
9. وسایل قیمتی خود را به همراهانتان بسپارید و سایر وسایل خود را در کمد کنار تخت قرار دهید .
10. همراهان و یا ملاقات کنندگان بیمار از نشستن و خوابیدن بر روی تخت بیمار خودداری نمایند .
11.سطل های زرد رنگ مخصوص زباله های پزشکی می باشد . از ریختن زباله های غیر عفونی مانند دستمال کاغذی ، پلاستیک و قوطی کمپوت در داخل این سطل ها خودداری نمایید .
12. از گذاشتن مشمای رنگی در داخل یخچال بخش خودداری نمایید .
13. غذا توسط پرسنل آشپزخانه در ساعات زیر سرو میشود .
صبحانه : از 6.30 تا 7.30
ناهار : 12.30 تا 1.30
شام : از 6.30 تا 7.30
14. ساعات دریافت آب جوش از آشپزخانه :
صبح : از 7.30 تا 9
ظهر : از 1.30 تا 3
شب : از 7 تا 8
15. در هنگام ترخیص با توجه به ساعت اعلام شده توسط منشی بخش در بیمارستان حاضر شده تا از معطلی و ازدحام بی مورد جلوگیری شود .
16. دخالت در امور پزشک و پرستار توسط بیمار و همراهان او ممنوع می باشد .
17. در صورت تمایل به ترخیص بیمار خود با رضایت شخصی ، مسئولیت کلیه عواقب احتمالی متوجه خود بیمار و همراه بیمار می باشد و بیمارستان هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت .
18. همراهان باید تمامی شئونات و حجاب اسلامی را رعایت نمایند .
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400